Artist statement

Peace is a priceless state, it has indescribable value for me. For over thirty years of my thirty-six years of life, I have lived under constant stress and tension, experiencing various devastating phenomena such as psychological abuse, physical abuse, objectification and more. Painting and the processes related to it give me peace of mind, something that I did not need to look for over the years I found at the easel. The effect of the act of creation also gives me an insight into my emotions, I can read them, name them and get to know myself better. It also gives me the opportunity to tell stories, draw attention to phenomena that interest me, or simply shout out. I can talk to myself. Painting gives me freedom, frees me from limitations of what I wish for everyone.
_____

Spokój to dla mnie stan bezcenny, posiada dla mnie nieopisaną wartość. Przez ponad trzydzieści lat mojego trzydziestopięcioletniego życia, żyłem w ciągłym stresie i napięciu doświadczając różnych dewastujących zjawisk, takich jak przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, uprzedmiotowienie i innych. Malarstwo jak i procesy z tym związane dają mi spokój, coś czego nie miałem potrzeby szukać przez lata odnalazłem przy sztaludze. Efekt aktu tworzenia daje mi też wgląd w moje emocje, potrafię je czytać, nazwać i poznawać lepiej siebie. Daje też możliwość opowiadania, zwrócenia uwagi na interesujące mnie zjawiska lub po prostu wykrzyczenia się. Mogę porozmawiać z sobą samym. Malowanie daje mi wolność, wyzwala z ograniczeń czego każdemu życzę.Studium ciszy / The study of silence
tusz i odciski palców na papierze / ink and fingerprints on paper
18x15cm, 2021