Charity Actions

Krzysiek Grabara is active in charity. He supports orphanages with art materials and book tutorials. Also he runs charity auctions on friends requests.
Supported orphanages:
– Dom Dziecka nr 1 w Warszawie
– Dom Dziecka w Zawierciu
– Dom Dziecka nr 2 w Warszawie
– Dom Dziecka w Sarnowie
– Dom Dziecka w Kołaczycach
– Dom Dziecka w Międzyświeciu
– Dom Dziecka w Wiśle

Gabriela – private person with disability
Robert – private person with mental issues

Materiały i ksiażki dla Domu Dziecka w Kołaczycach


Ongoing charity auctions:

Aukcja na rzecz wsparcia mieszkanki Kościana – Link

Możliwe jest bezpośrednie wsparcie za pomocą Zrzutka.pl

You can support actions directly by Zrzutka.pl