Messenger seriesPainting “Tkanka” was an item of auction of surrealism at Desa Unicom in 2021.

Obraz “Tkanka” był przedmiotem ma aukcji Surrealizmu i Realizmu Fantastycznego w Desa Unicum w 2021 roku.