Urban Drifting exhibition catalog

Wystawa “Urban Drifting” odbywa się w Galerii SQart w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34. W dniach 4-30.04.2023.
The “Urban Drifting” exhibition takes place at the SQart Gallery in Bytom, ul. Wrocławska 32/34. On April 4-30.2023.

Katalog wystawy / Exhibition Catalog

7 piętro. Akryl i sznurek na płótnie, 120x80cm
7th floor. Acrylic and string on canvas, 120x80cm
przekazany na aukcję Fundacji Deloitte

7 piętro. Akryl, negatyw, papier i sznurek na płótnie, 50x40cm
7th floor. Acrylic, negative, paper and string on canvas, 50x40cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 100x70cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 100x70cm
Własność artysty

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 120x80cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 120x80cm
własnośc artysty

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 140x100cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 140x100cm
własnośc artysty

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 120x80cm
7th floor. Akryl, metal leaf on canvas, 120x80cm
Obraz znajduje w zbiorach “Ochorowiczówki” Muzeum Realizmu Magicznego w Wiśle
The painting is the collection of the Museum of Magical Realism in Wisła

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 80x60cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 80x60cm
kolekcja prywatna / provate collection

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 100x80cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 100x80cm
kolekcja prywatna / provate collection

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 80x60cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 80x60cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 80x60cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 80x60cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, negatyw, sznurek i drewno na płótnie, 60x70cm
7th floor. Acrylic , negative, string, twig on canvas, 70x60cm
sprzedany/sold

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 140x100cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 140x100cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, papier i sznurek na płótnie, 100x70cm
7th floor. Acrylic, paper and string on canvas, 100x70cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, akwarela i papier na płótnie, 50x40cm
7th floor. Acrylic, watercolor and paper on canvas, 50x40cm
kolekcja prywatna / private collection

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 120x80cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 120x80cm
kolekcja prywatna/ private collection

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 100x70cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 100x70cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, monotypia, haft, sznurek i papier na płótnie, 110x110cm
7th floor – Acrylic. monotype, embroidery and paper on canvas, 110x110cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, negatyw, szlagmetal i papier na płótnie, 160x110cm
7th floor . Acrylic, negative, metal leaf and paper on canvas, 160x110cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 110x110cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 110x110cm
dostępny/available

Mury – To jest Twoje życie. Akryl na płótnie, 60x50cm
The walls – This is your life, 60x50cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 120x65cm
7th floor, acrylic and paper on canvas, 120x65cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 100x80cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 100x80cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl, sznurek i haft na płótnie, 80x70cm
7th floor. Acrylic, string and embroidery on canvas, 80x70cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, papier i sznurek na płótnie, 80x80cm
7th floor. Acrylic, paper and string on canvas, 80x80cm
Przekazany na aukcję Fundacji Deloitte

rewers
back of the paintng
Przekazany na aukcję Fundacji Deloitte

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 50x40cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 50x40cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl i sznurek na płótnie, 60x60cm
7th floor. Acrylic and string on canvas, 60x60cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, papier i szlagmetal na płótnie, 50x40cm
7th floor. Acrylic, paper and metal leaf on canvas, 50x40cm
sprzedany / sold

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 60x50cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 60x50cm
w kolekcji prywatnej/ in private collection

7 piętro. Olej na płótnie, 50x40cm
7th floor. Oil on canvas, 50x40cm
w kolekcji prywatnej/ in private collection

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 60x50cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 60x50cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 46x38cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 46x38cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl i papier na płótnie, 80x60cm
7th floor. Acrylic and paper on canvas, 80x60cm
dostępny/available

rewers
back of the paintng
dostępny/available

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 24x18cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 24x18cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl i szlagmetal na płótnie, 46x38cm
7th floor. Acrylic and metal leaf on canvas, 46x38cm
sprzedany/sold

7 piętro. Akryl, negatyw, haft i sznurek na płótnie, 60x50cm
7th floor. Acrylic , negative, embroidery and string on canvas, 80x60cm
dostępny/available

7 piętro. Akryl, negatyw, pasta strukturalna na płótnie, 60x60cm
7th floor. Acrylic , negative, structural paste on canvas, 60x60cm
sprzedany/sold

rewers
back of the paintng
sprzedany/sold

7 piętro. Akryl i sznurek na płótnie, 80x60cm
7th floor. Acrylic and string on canvas, 80x60cm
dostępny/available

Drifting 3- akwarela na papierze 42x30cm w oprawie 60x42cm
Drifting 3- watercolor on paper 42x30cm in frame 60x42cm
dostępny/available

Drifting 37- akwarela na papierze 60x42cm w oprawie 60x42cm
Drifting 37- watercolor on paper 60x42cm in frame 60x42cm
dostępny/available

Drifting 36- akwarela na papierze 60x42cm w oprawie 60x42cm
Drifting 36- watercolor on paper 60x42cm in frame 60x42cm
dostępny/available

Drifting 26- akwarela na papierze 76x56cm w oprawie 100x70cm
Drifting 26- watercolor on paper 76x56cm in frame 100x70cm
kolekcja prywatna / private collection

Drifting 31- akwarela na papierze 76x56cm w oprawie 100x70cm
Drifting 31- watercolor on paper 76x56cm in frame 100x70cm
kolekcja prywatna / private collection

Drifting 29- akwarela na papierze 60x42cm w oprawie 60x42cm
Drifting 29- watercolor on paper 60x42cm in frame 60x42cm
dostępny/available

Drifting 38- akwarela na papierze 70x50cm w oprawie
Drifting 38- watercolor on paper 70x50cm in frame
dostępny/available

Drifting 39- akwarela na papierze 70x50cm w oprawie
Drifting 39- watercolor on paper 70x50cm in frame
dostępny/available

Drifting 40- akwarela na papierze 70x50cm w oprawie
Drifting 40- watercolor on paper 70x50cm in frame
dostępny/available

Drifting 33- akwarela na papierze 76x56cm w oprawie 100x70cm
Drifting 33- watercolor on paper 76x56cm in frame 100x70cm
dostępny/available

Drifting 41- akwarela na papierze 70x50cm w oprawie
Drifting 41- watercolor on paper 70x50cm in frame
dostępny/available

Informacja o dostępności obrazów pod numerem Galerii SQart: 795 584 400

Other paintings are avialble in that link.
Pozostałe obrazy odstępne w linku.

Buy coffesupport the artist / wesprzyj artystę
https://buycoffee.to/grabara